Agir Hunedoara

Despre AGIR Hunedoara

În data de 2 aprilie 2002, ora 12.30, în amfiteatru “Anton Saimac”, în prezenţa a 45 de participanţi a avut loc şedinţa de constituire a Sucursalei Hunedoara a Asociaţiei Generale a Inginerilor din România.
La lucrările reuniunii de constituire a sucursalei Hunedoara a participat din partea AGIR, prof.dr.ing. Babeu Dimitrie Tiberiu – preşedinte sucursala Timiş şi prof.dr.ing. Bejan Mircea – preşedinte Filiala Cluj

Avantajele de a fi membru AGIR

Participa la actiunile organizate in cadrul A.G.I.R., care se inscriu in obiectul sau de activitate;
Sunt sprijiniti in exercitarea, in bune conditii, a profesiei lor;
Participa la activitatile de educatie continua;
Sunt informati asupra activitatii A.G.I.R.;

Fac parte din colective de studii, expertize, consulting sau sa execute alte lucrari ingineresti potrivit competentei si capacitatii profesionale;
Beneficiaza de publicatiile asociatiei in conditii avantajoase si publica in acestea articole, studii etc.;
Poate mentiona in documentele oficiale si personale calitatea de membru, membru asociat, sau membru de onoare;
Poate fi ales si are dreptul sa aleaga in organele de conducere ale asociatiei.